Serwis NeuroBiz.pl używa plików cookie. Pliki cookie używane są przez serwis w celu utrzymania sesji użytkownika, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk oraz zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są przez naszych partnerów dostarczających reklamy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookie były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z serwisu NeuroBiz.pl po zalogowaniu.
Dowiedz się więcej

Header
nieznany
KRS: 0000084617

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000496165
NIP: 5790007050
Główna działalność (PKD): POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE (64.19.Z)
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:POMORSKIE
Powiat:SZTUMSKI
Gmina:SZTUM
Miejscowość:SZTUM
Adres:MICKIEWICZA 36
82-400 SZTUM
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000084617
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0051
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:31 stycznia 2002
Data ostatniego wpisu:26 kwietnia 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB - CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB - DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA LEOKADIA PODSKARBI, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 20.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
AGNIESZKA STAWICKA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot.ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ALEKSANDRA MARIA PODLEWSKA, 1)do składania w imineu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: 1. podpisywania - wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu sprawozdań sporządzanych na rzecz nbp i arimr za pośrednictwem gospodarczego banku wielkopolskiego s.a.; 2.jednoosobowego reprezentowania banku w sprawach, które nie wywołują zobowiązań finansowych, a wynikają z zakresu działań określonych dla wydziału monitoriungu i sprawozdawczości;
ALEKSANDRA PARAFINIUK, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a)podejmowania wył.z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os.pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ANETA JANINA KONERT, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń w zakresie czynności prawnych wynikających z zawartych przez bank jako ubezpieczającego, umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym sporządzania, podpisywania i przyjmowania deklaracji przystąpienia przez klientów do umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń majątkowych.
ANETA PALUCH, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podejmowania decyzji w zakresie uruchomienia dopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym b)wydawania kart płatniczych c)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku -dotyczą relacji: bank - klient banku
ANIELA TOMASIAK, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
ANNA ELŻBIETA ZIEMIANOWICZ, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń w zakresie czynności prawnych wynikających z zawartych przez bank jako ubezpieczającego, umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym sporządzania, podpisywania i przyjmowania deklaracji przystąpienia przez klientów do umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń majątkowych.
ANNA KWIATKOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a)podejmowania wył.z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os.pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ANNA MARIA DANILEWICZ, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli wzakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ANNA MARIA PATRON, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: 1) negocjacji indywidualnych kursów walut, w transakcjach sprzedaży, kupna dewiz oraz w transakcjach gotówkowych sprzedaży, kupna walut w relacjach bank - klient; 2) zawierania transakcji sprzedaży, kupna dewiz w relacjach bank - gbw s.a.
ANNA SOKALSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, - na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, usługe na hasło c) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem. lub z członkiem zarządu; d) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku
ANNA WERONIKA KULETA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 20.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ANNA ZAWADKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie:a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł;b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł;c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na:a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych;b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a;3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie:a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu;b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu;c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje:1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ARKADIUSZ MAREK DEROSZEWSKI, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a) podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b) podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli wzakresie: a) podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b) podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2) zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1) os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2) os. pr. i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terenie działania określonym w statucie banku. 3) wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
BARBARA HALINA WOŹNICZKO, 1) do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1. przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 2.przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3.przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 4.zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank 5.zawierania i zmiany umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dz.u. nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1030), według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, na podstawie decyzji banku 6.zawierania umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów konsumenckich, według wzorów umów określonych przez bank 7.dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez bank kredytów konsumenckich 8. zawierania i zmiany umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku 9. zawierania i zmiany umów na produkty firm ubezpieczeniowych i leasingowych współpracujących z bankiem spółdzielczym w sztumie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku. 2) czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8 i 9 - dla swej ważności - muszą być każdorazowo podpisane z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie
BARBARA MERCHUT, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
BARBARA SARNOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów
BEATA MARIA LEMKE, 1.1) do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a) podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b) podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000 zł; c) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a) podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b) podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2.zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1) os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2) os. pr. i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
BEATA SZAWELSKA, 1) do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty wynikających z decyzji kredytowych; c) zawierania każdorazowo z drugim pełnomoc. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomoc. lub z członkiem zarządu; e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku; 2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie podpisywania: a) umów dot.ulg w spłacie kredytów na podstawie decyzji zarządu; b) wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
BEATA WIATROWSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: - zawierania umów rachunku bankowego i określonych usług bankowych związanych z rachunkiem, - zawieranie umów o przyjęcie wkładów pieniężnych na każde żądanie, - zawierania umów w oparciu o decyzję zarządu łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu.
BOGUMIŁA JÓZEFA CHORĄŻYCZEWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot.ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
BOŻENA GABRIELA LABON, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń w zakresie czynności prawnych wynikających z zawartych przez bank jako ubezpieczającego, umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym sporządzania, podpisywania i przyjmowania deklaracji przystąpienia przez klientów do umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń majątkowych.
BOŻENA KAMIŃSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
BOŻENA MARIA RASZEJA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów
CZESŁAWA IRENA GROTHA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
DANUTA EWA CHĘTNIK, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) podejmowania wyłącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu -decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000 zł; b) podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a) podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podst. decyzji zarządu; b) podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2) zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1) os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2) os. prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3) wnioski i ośw. o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną os. prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
DANUTA MARIA WENDT, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: - zawierania umów rachunku bankowego i określonych usług bankowych związanych z rachunkiem, zawieranie umów o przyjęcie wkładów pieniężnych na każde żądanie, - zawierania umów w oparciu o decyzję zarządu łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu.
DOROTA MAŁGORZATA SAŁEK, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: 1) negocjacji indywidualnych kursów walut, w transakcjach sprzedaży, kupna dewiz oraz w transakcjach gotówkowych sprzedaży, kupna walut w relacjach bank - klient; 2) zawierania transakcji sprzedaży, kupna dewiz w relacjach bank - gbw s.a. pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie podejmowania wraz z członkami zarządu decyzji o lokowaniu nadwyżek środków banku na rachunkach terminowych w gospodarczym banku wielkopolski s.a.
DOROTA MERING, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
DOROTA SZAFRAŃSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń w zakresie czynności prawnych wynikających z zawartych przez bank jako ubezpieczającego, umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym sporządzania, podpisywania i przyjmowania deklaracji przystąpienia przez klientów do umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń majątkowych.
ELŻBIETA WUDARCZYK, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a)podejmowania wył.z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os.pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
EMILIA KATARZYNA WROŃSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
EMILIA KAZIMIERA NADOLSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: - zawierania umów rachunku bankowego i określonych usług bankowych związanych z rachunkiem, - zawieranie umów o przyjęcie wkładów pieniężnych na każde żądanie, - zawieranie umów w oparciu o decyzję zarządu łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu.
EWA ADAMCZYK, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
EWA ALICJA KLOSKOWSKA, 1) do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1. przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 2.przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3.przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 4.zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank 5.zawierania i zmiany umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dz.u. nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1030), według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, na podstawie decyzji banku 6.zawierania umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów konsumenckich, według wzorów umów określonych przez bank 7.dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez bank kredytów konsumenckich 8. zawierania i zmiany umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku 9. zawierania i zmiany umów na produkty firm ubezpieczeniowych i leasingowych współpracujących z bankiem spółdzielczym w sztumie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku. 2) czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8 i 9 - dla swej ważności - muszą być każdorazowo podpisane z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie
EWA BEATA WYCICHOWSKA, 1) do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1. przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 2.przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3.przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 4.zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank 5.zawierania i zmiany umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dz.u. nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1030), według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, na podstawie decyzji banku 6.zawierania umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów konsumenckich, według wzorów umów określonych przez bank 7.dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez bank kredytów konsumenckich 8. zawierania i zmiany umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku 9. zawierania i zmiany umów na produkty firm ubezpieczeniowych i leasingowych współpracujących z bankiem spółdzielczym w sztumie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku. 2) czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8 i 9 - dla swej ważności - muszą być każdorazowo podpisane z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie
EWA LONGINA WAWRZYSZUK, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
EWA WOJCIECHOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów
EWELINA STEC, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot.ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
GRAŻYNA AGNIESZKA KONKOL, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
GRAŻYNA MARIOLA RICHERT, 1)do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a)wydawania kart płatniczych, b)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty wynikających z decyzji kredytowych; c)zawierania każdorazowo z drugim pełnomoc. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomoc. lub z członkiem zarządu; e)jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych(art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie podpisywania: a) umów dot.ulg w spłacie kredytów na podstawie decyzji zarządu; b)wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
HANNA ELŻBIETA DUDA, do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1) przyjmowania wpłat, dokonywania wpłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank; 2) przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki; 3) przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank.
JADWIGA WIOLETTA WARNKE, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
JANINA BIERNAT, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
JOANNA EMILIA TREDER, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń w zakresie czynności prawnych wynikających z zawartych przez bank jako ubezpieczającego, umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym sporządzania, podpisywania i przyjmowania deklaracji przystąpienia przez klientów do umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń majątkowych.
JOANNA GRAŻYNA LIDZIŃSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: -zawierania umów rachunku bankowego i określonych usług bankowych związanych z rachunkiem, -zawieranie umów o przyjęcie wkładów pieniężnych na każde żądanie, - zawierania umów w oparciu o decyzję zarządu łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu.
JOANNA MYŚLIWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie:a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów:-rachunku bankowego, - dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi;internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon;c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu;2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na:a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego);b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a;3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie:a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu;b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu;c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku;4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów;
JOANNA NASTAŁY, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot.ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
JOANNA WIESŁAWA RAKOCZY, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot.ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
JOLANTA IRENA ZIEGERT, 1) do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty wynikających z decyzji kredytowych; c) zawierania każdorazowo z drugim pełnomoc. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomoc. lub z członkiem zarządu; e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: - nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku; 2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie podpisywania: a) umów dot.ulg w spłacie kredytów na podstawie decyzji zarządu; b) wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
JOLANTA JOANNA WALCZAK, 1) do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty wynikających z decyzji kredytowych; c) zawierania każdorazowo z drugim pełnomoc. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomoc. lub z członkiem zarządu; e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku; 2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie podpisywania: a) umów dot.ulg w spłacie kredytów na podstawie decyzji zarządu; b) wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
KATARZYNA FORMELA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów;
KLAUDIA KŁACZYŃSKA, 1) do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1. przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 2.przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3.przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 4.zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank 5.zawierania i zmiany umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dz.u. nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1030), według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, na podstawie decyzji banku 6.zawierania umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów konsumenckich, według wzorów umów określonych przez bank 7.dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez bank kredytów konsumenckich 8. zawierania i zmiany umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku 9. zawierania i zmiany umów na produkty firm ubezpieczeniowych i leasingowych współpracujących z bankiem spółdzielczym w sztumie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku. 2) czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8 i 9 - dla swej ważności - muszą być każdorazowo podpisane z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie
KRYSTYNA ZOFIA DURLIK, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów
LUCYNA ZYTA SZYMAŃSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
MAGDALENA KASZYC, 1) do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty wynikających z decyzji kredytowych; c) zawierania każdorazowo z drugim pełnomoc. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomoc. lub z członkiem zarządu; e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku; 2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie podpisywania: a) umów dot.ulg w spłacie kredytów na podstawie decyzji zarządu; b) wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MAGDALENA WOLF, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie czynności prawnych wynikających z zawartych przez bank jako ubezpieczającego, umów pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym sporządzania, podpisywania i przyjmowania deklaracji przystąpienia przez klientów do umów ubezpieczenia na życie oraz umów ubezpieczeń majątkowych.
MAREK CZESŁAW HINC, 1) do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1. przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 2.przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3.przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 4.zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank 5.zawierania i zmiany umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dz.u. nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1030), według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, na podstawie decyzji banku 6.zawierania umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów konsumenckich, według wzorów umów określonych przez bank 7.dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez bank kredytów konsumenckich 8. zawierania i zmiany umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku 9. zawierania i zmiany umów na produkty firm ubezpieczeniowych i leasingowych współpracujących z bankiem spółdzielczym w sztumie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku. 2) czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8 i 9 - dla swej ważności - muszą być każdorazowo podpisane z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie
MARLENA MARIA METTEL, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: 1) negocjacji indywidualnych kursów walut, w transakcjach sprzedaży, kupna dewiz oraz w transakcjach gotówkowych sprzedaży, kupna walut w relacjach bank - klient; 2) zawierania transakcji sprzedaży, kupna dewiz w relacjach bank - klient
MARTA CECYLIA DEMBOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MARTA URBAŃSKA, 1) do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty wynikających z decyzji kredytowych; c) zawierania każdorazowo z drugim pełnomoc. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomoc. lub z członkiem zarządu; e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku; 2) do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a) podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b) występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3) do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie podpisywania: a) umów dot.ulg w spłacie kredytów na podstawie decyzji zarządu; b) wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c) wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MARTA ZYSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a) wydawania kart płatniczych, b) zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem. lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, -dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, - na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, usługe na hasło c) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem. lub z członkiem zarządu; d) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku, -dot. relacji: bank-klient banku;
MARZENA ANNA CHROBOCIŃSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MARZENA MARIA GOŁUŃSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MARZENA STACHACZ, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podejmowania decyzji w zakresie uruchomienia dopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym b)wydawania kart płatniczych c)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; d) podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu e) jednoosobowego poświadczania innych dokumentów pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki: -nie wywołują one zobowiązań finansowych banku -dotyczą relacji: bank - klient banku
MARZENA TUSZKOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot. kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot. ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 4.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów;
MAŁGORZATA DANUTA WENDT, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MAŁGORZATA GAJOWNIK, do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji kredytowych, b)zawierania każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów: -rachunku bankowego, - dot.kart bankomatowych, kart płatniczych i kart kredytowych, -na usługi; internet-banking, sms-banking, home-banking, skrytkę bankomatową, usługę na hasło i bankofon; c)podejmowania decyzji o przyjęciu wkładów płatnych na każde żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów w przypadku, gdy wartość zobowiązania banku wobec jednego podmiotu przekroczy 5% funduszy własnych banku, podpisywanych każdorazowo z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu; 2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych (art. 95 prawa bankowego); b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dot.ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku; 2.wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MAŁGORZATA SMENTEK KWIATKOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
MONIKA KAŁĘCKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń woli w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli wzakresie: a) podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2) zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
NATALIA STAWICKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli wzakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
PIOTR FRANCISZEK CZAJA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: - zawierania umów rachunku bankowego i określonych usług bankowych związanych z rachunkiem, - zawieranie umów o przyjęcie wkładów pieniężnych na każde żądanie, - zawierania umów w oparciu o decyzję zarządu łącznie z drugim pełnomocnikiem lub członkiem zarządu.
RENATA MARIA KOZŁOWSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
SABINA BARBARA CHMURZYŃSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
TERESA CZECHOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
TERESA HALINA MENDRYK, 1)do wykonywania w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie następujących czynności bankowych i faktycznych: 1. przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 2.przyjmowania wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 3.przyjmowania dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank 4.zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank 5.zawierania i zmiany umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (dz.u. nr 100, poz. 1081 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1030), według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, na podstawie decyzji banku 6.zawierania umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów konsumenckich, według wzorów umów określonych przez bank 7.dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez bank kredytów konsumenckich 8. zawierania i zmiany umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, według wzorów umów zatwierdzonych przez bank, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku 9. zawierania i zmiany umów na produkty firm ubezpieczeniowych i leasingowych współpracujących z bankiem spółdzielczym w sztumie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku. 2) czynności bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8 i 9 - dla swej ważności - muszą być każdorazowo podpisane z drugim pełnomocnikiem lub z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie
TERESA HURMAN, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
TERESA JANINA MICHALECKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
TERESA ZELEWSKA, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
TOMASZ CHĘTNIK, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
TOMASZ DEMBOWSKI, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
TOMASZ JULIAN KRAKOWIAK, pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie: 1) negocjacji indywidualnych kursów walut, w transakcjach sprzedaży, kupna dewiz oraz w transakcjach gotówkowych sprzedaży, kupna walut w relacjach bank - klient; 2) zawierania transakcji sprzedaży, kupna dewiz w relacjach bank - gbw s.a. pełnomocnictwo do: 1)podpisywania wyłącznie z członkiem zarządu umów i zamówień na dostawy towarów i usług na potrzeby działalności banku spółdzielczego w sztumie, 2) do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w sztumie oświadczeń woli w zakresie podejmowania wraz z członkami zarządu decyzji o lokowaniu nadwyżek środków banku na rachunkach terminowych w sgb-bank s.a.
URSZULA BRYLOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
URSZULA MILNER, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
VIOLETTA ALDONA ROKICKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
WALDEMAR LEOPOLD GDANIEC, 1. do wykonywania w imieniu i na rzecz banku następujących czynności: 1) zawierania, rozwiązywania i zmiany wszelkich umów których przedmiotem jest administracja i zabezpieczenie nieruchomości stanowiących własność banku przejmowanych za długi lub nabywanych w trybie licytacji majątku dłużników banku, 2) zawierania, rozwiązywania i zmianę wszelkich umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, których przedmiotem są czynności zmierzające do sprzedaży nieruchomości. 2. podpisywanie umów wynikających z czynności, o których mowa w ust. 1, musi każdorazowo następować łącznie z członkiem zarządu banku spółdzielczego w sztumie.
WIOLETTA ŻARACH, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 50.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
WITOLD JĘDREK DAMPS, pełnomocnictwo do składania w imieniu i na rzecz banku spółdzielczego w szumie oświadczeń woli w zakresie: - podejmowania decyzji kredytowych, - zawierania umów określonego rodzaju. pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku spółdzielczego w sztumie polegających na: - podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, oświadczenia z zobowiązań, - występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku.
WITOLD NAUMCZYK, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
ZOFIA PAULINA ROMANOWSKA, do składania w imieniu i na rzecz banku oświadczeń w zakresie: a)podejmowania wył. z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów oraz pożyczek pieniężnych do kwoty 35.000,00 zł; b)podejmowania wyłącznie z członkiem zarządu decyzji dotyczących udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych do kwoty 100.000,00 zł; c)podpisywania wraz z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu umów o kredyty lub pożyczki wynikających z decyzji, o których mowa w ppkt a i ppkt b oraz umów o kredyty lub pożyczki wynikające z decyzji podjętych przez co najmniej dwóch członków zarządu.2)do dokonywania czynności określonego rodzaju w imieniu banku polegających na: a)podpisywaniu oświadczeń zawierających zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowanie odbioru należności albo stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokości i warunków spłaty w celu dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych; b)występowanie do sądu z wnioskami o wpisanie i uzyskanie zabezpieczeń należności banku jak w ppkt a; 3)do składania w imieniu banku oświadczeń woli w zakresie: a)podpisywania umów dotyczących ulg w spłacie kredytów i pożyczek na podstawie decyzji zarządu; b)podpisywania wypowiedzeń umów o kredyt lub pożyczkę w oparciu o decyzję zarządu; c)podpisywania wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników, którzy zalegają z terminową spłatą swoich zobowiązań wobec banku.2)zakres pełnomocnictwa określony w ust. 1 pkt 1 ppkt a i ppkt b obejmuje: 1)os. fiz. zamieszkałe lub prowadzące przedsiębiorstwa, 2)os. pr. i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a poposiadające zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki organiz. na terenie działania określonym w statucie banku. 3)wnioski i oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 1 pkt 3 dla swej ważności muszą być podpisane łącznie z członkiem zarządu banku lub inną osobą prawną, której zarząd udzielił pełnomocnictwa do podpisywania takich dokumentów.
LECH ANDRZEJ CHĘTNIK, prezes zarządu
EWA ZOFIA JANKOWSKA, wiceprezes zarządu
MAŁGORZATA MARIA WALKIEWICZ, wiceprezes zarządu
MIROSŁAWA BURDA, członek zarządu

Oddziały

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE, Mickiewicza 36, 82-400 Sztum
ODDZIAŁ W ELBLĄGU, 1 Maja 44, 82-300 Elbląg
ODDZIAŁ W ELBLĄGU, Plac Jagiellończyka 6, 82-300 Elbląg
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,, Trakt Św.wojciecha 219, 80-017 Gdańsk
ODDZIAŁ W GDYNI, Łużycka 10, 81-963 Gdynia
ODDZIAŁ W KARTUZACH, Kościuszki 21, 83-300 Kartuzy
ODDZIAŁ W MALBORKU, Sienkiewicza 22, 82-200 Malbork
ODDZIAŁ W ORNECIE, Zamkowa 2, 11-130 Orneta
ODDZIAŁ W PRZODKOWIE, Kartuska 14, 83-304 Przodkowo
ODDZIAŁ W SOMONINIE, Ceynowy 21, 83-314 Somonino
więcej...
Transakcje obsługuje serwis