Serwis NeuroBiz.pl używa plików cookie. Pliki cookie używane są przez serwis w celu utrzymania sesji użytkownika, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk oraz zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są przez naszych partnerów dostarczających reklamy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookie były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z serwisu NeuroBiz.pl po zalogowaniu.
Dowiedz się więcej

Header
aktywna w KRS
KRS: 0000042690

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLINIE
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000508000
NIP: 8550006058
Główna działalność (PKD): POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE (64.19.Z)
Adres WWW:http://www.bswolin.pl

Adres

Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat:KAMIEŃSKI
Gmina:WOLIN
Miejscowość:WOLIN
Adres:UL. GRYFITÓW 10
72-510 WOLIN
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000042690
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0043
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:10 września 2001
Data ostatniego wpisu:19 września 2017

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacji: ŁĄCZNIE: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BANKU - CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA - PEŁNOMOCNIK - DWAJ PEŁNOMOCNICY UPOWAŻNIENI PRZEZ ZARZĄD
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA BRODZIŃSKA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych, 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów. 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów 2. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. 3. podejmowania dwuosobowo - łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu - decyzji kredytowych do kwoty 3.000,00 zł 4. udziela się pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. pełnomocnictwo zostało zawarte na czas nieokreślony.
AGNIESZKA KĘDZIORA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało zawarte na czas nieokreślony.
AGNIESZKA WYPIJEWSKA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ALEKSANDRA KARWECKA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ALEKSANDRA SABINA KOLIŃSKA, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ANNA KOWALEWSKA, 1. podpisywania jednoosobowo rachunków bankowych. 2. podpisywania zgodnie z kartą wzorów podpisów dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym. 3. podpisywania zgodnie z kartą wzorów podpisów dyspozycji pieniężnych z rachunku funduszu świadczeń socjalnych banku prowadzonego w banku zrzeszającym. 4. podpisywania łącznie z członkiem zarządu w dwuosobowym składzie: 1) umów o lokaty terminowe 2) umów kupna/sprzedaży bonów skarbowych i pieniężnych. 5. podpisywanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku łącznie z członkiem zarządu banku: 1) umów z bankiem zrzeszającym, 2) innych umów cywilnoprawnych . 6. podejmowania decyzji łącznie z członkiem zarządu w sprawach: 1) przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 2) lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej banku, gdy wartość środków przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 7. upoważnia się z-cę głównego księgowego do dopuszczania do eksploatacji w banku instalacji nowych wersji systemu bankowego. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ANNA WOLSKA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów o cesję należności i umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów, 2) umów kredytowych oraz umów stanowiących ich integralną część, stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów. 2. udziela się pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
DANUTA SŁUPECKA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych, 2) umów rachunków bankowych, umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów, 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów 2. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych 3. udziela się ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
EWA ALDONA RUDYK, podpisywania zgodnie z kartą wzorów podpisów dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
EWA MARIA KAZUBEK, 1. podpisywanie jednoosobowo: umów rachunków bankowych 2. podpisywanie łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosob. składzie: umów kredytowych, umów które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezp. udzielonych kredytów, umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezp. udzielonych kredytów, umów z powiatowym urzędem pracy w zakresie organizacji stażu, przygotowania zawodowego, umów dot. bieążcej działalności oddziału w płotach (jak min. z wodociągami, poczta polską, zakładem energetycznym, itp.), oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału w płotach do wysokości nieprzekraczającej wartości majątku trwałego w oddziale płoty, wniosków do sądu, wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzek. wezwań do zapłaty, wypow. umów kredytowych, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarcie ugody, inkasem wierzytelności, postępowowaniem sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności, przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oświadczeń o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenia udzielonego kredytu. 3. podejmowania dwuosobowo łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu decyzji kredytowych do kwoty 3 tys. zł 4. udziela się pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu zarządu banku w sprawach sądowychwe wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezp. udzielonych przez bank kredytów w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. 5. podpisywania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku. 6. podpisywanie łącznie z członkiem zarządu innych umów cywilnoprawnych.
EWELINA TATIANA KAZIMIERSKA POŻOGA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
HALINA NAHORSKA, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych 2. podpisywania zgodnie z kartą wzorów podpisów dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym. 3. podpisywania zgodnie z kartą wzorów podpisów dyspozycji pieniężnych z rachunku funduszu świadczeń socjalnych banku prowadzonego w banku zrzeszającym. 4. podpisywania łącznie z członkiem zarządu w dwuosobowym składzie: 1) umów o lokaty terminowe 2) umów kupna/sprzedaży bonów skarbowych i pieniężnych. 5. podpisywanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku łącznie z członkiem zarządu banku: 1) umów z bankiem zrzeszającym, 2) innych umów cywilnoprawnych. 6. podejmowania decyzji łącznie z członkiem zarządu w sprawach: 1) przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 2) lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej banku, gdy wartość środków przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 7. upoważnia się głównego księgowego do dopuszczania do eksploatacji w banku instalacji nowych wersji systemu bankowego. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
HALINA ZAJFERT, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
IWONA DOROTA EKIERT, zastępca prezesa zarządu
IZABELA KULESZA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało zawarte na czas nieokreślony.
JOLANTA DOROTA HUTNICZAK, 1. podpisywania jednoos. umów rach. bankowych. 2. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub peł. zarządu w dwuosobowym składzie: dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym, ośw. woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, 3. podejmowania jednoos.: 1)decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) nie przekracza kwoty 100 tys. zł. z wyjątkiem kredytów dla pracowników. 2)decyzji w sprawach bieżącej działalności i oddziału wolin. 4.podejmowania łącznie z prezesem zarządu dwuos. decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) przekracza kwotę 100 tys. zł. 5.podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim peł. zarządu w dwuosobowym składzie: wniosków do sądu o uzyskanie tytułów wyk., wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umów kredytowych, umów o cesję należności i umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów, umów kredytowych oraz umów stanowiących integralną część stanowiących zabezpieczenie kredytów, ośw. o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarciem ugody, inkasem wierzytelności, postęp. sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności. 6.pełnomocnictwa ogólnego procesowego we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o ujawnieniu majątki i sprawach egzekucyjnych sądowych oraz prowadzenia negocjacji z dłużnikiem banku. peł. na czas nieokreślony.
KATARZYNA MAGDALENA PITUCHA, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
KAZIMIERA ZUZANNA MIKOŁAJCZYK, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
KINGA PIETRAŚ, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych, 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów, 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu do wysokości udzielonych kredytów 4) umów z powiatowym urzędem pracy w zakresie zorganizowania stażu, przygotowania zawodowego, 5) umów dotyczących bieżącej działalności oddziału w płotach (jak między innymi z wodociągami, pocztą polską, zakładem energetycznym, itp.), 6) oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału w płotach, do wysokości nie przekraczającej wartości majątku trwałego w oddziale płoty. 2. podejmowania decyzji łącznie z członkiem zarządu w sprawach: 1) przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonegoterminu oraz prowadzenia rachunkówtych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 2) lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej banku, gdy wartość tych środków przekracza 5% funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 3. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. 4. podejmowania dwuosobowo - łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu - decyzji kredytowych do kwoty 3.000,00 zł. 5. udziela się pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. pełnomocnictwo zostało zawarte na czas nieokreślony.
KRYSTYNA MACIEJEWSKA, 1. podpisywania jednoos. umów rach. bankowych. 2. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub peł. zarządu w dwuosobowym składzie: dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym, ośw. woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku 3. podejmowania jednoos.: 1)decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) nie przekracza kwoty 100 tys. zł. z wyjątkiem kredytów dla pracowników. 2)decyzji w sprawach bieżącej działalności oddziału płoty. 4.podejmowania łącznie z prezesem zarządu dwuos. decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym” łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) przekracza kwotę 100 tys. zł. 5.podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim peł. zarządu w dwuosobowym składzie: wniosków do sądu o uzyskanie tytułów wyk., wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umów kredytowych, umów o cesję należności i umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów, umów kredytowych oraz umów stanowiących integralną część stanowiących zabezpieczenie kredytów, ośw. o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarciem ugody, inkasem wierzytelności, postęp. sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności. 6.pełnomocnictwa ogólnego procesowego we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o ujawnieniu majątki i sprawach egzekucyjnych sądowych oraz prowadzenia negocjacji z dłużnikiem banku. peł. na czas nieokreślony.
KRYSTYNA ROMANOWSKA, 1. podpisywania jednoos. umów rach. bankowych. 2. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub peł. zarządu w dwuosobowym składzie: dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym, ośw. woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku 3.podejmowania jednoos.: 1) decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) nie przekracza kwoty 100 tys. zł. z wyjątkiem kredytów dla pracowników. 2)decyzji w sprawach bieżącej działalności oddziału międzyzdroje. 4.podejmowania łącznie z prezesem zarządu dwuos. decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) przekracza kwotę 100 tys. zł. 5.podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim peł. zarządu w dwuosobowym składzie: wniosków do sądu o uzyskanie tytułów wyk., wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umów kredytowych, umów o cesję należności i umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów, umów kredytowych oraz umów stanowiących integralną część stanowiących zabezpieczenie kredytów, ośw. o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarciem ugody, inkasem wierzytelności, postęp. sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności. 6.pełnomocnictwa ogólnego procesowego we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o ujawnieniu majątki i sprawach egzekucyjnych sądowych oraz prowadzenia negocjacji z dłużnikiem banku. peł. na czas nieokreślony.
KRYSTYNA ZDUNEK, 1. podpisywanie jednoosobowo: umów rachunków bankowych 2. podpisywanie łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosob. składzie: umów kredytowych, umów które stanowowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezp. udzielonych kredytów, umow o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezp. udzielonych kredytów, umow z powiatowym urzędem pracy w zakresie organizacji stażu, przygotowania zawodowego, umów dot. bieążcej działalności oddziału w międzyzdrojach (jak min. z wodociągami, poczta polską, zakładem energetycznym, itp.), oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału w międzyzdrojach do wysokości nieprzekraczajacej wartości majątku trwałego w oddziale międzyzdroje, wniosków do sądu, wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzek. wezwań do zapłaty, wypow. umów kredytowych, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarcie ugody, inkasem wierzytelności, postępowowaniem sądowym, windykagą sądową, cesją wierzytelności, przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oświadczeń o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenia udzielonego kredytu. 3. podejmowania dwuosobowo łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu decyzji kredytowych do kwoty 3 tys. zł 4. udziela się pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu zarządu banku w sprawach sądowych- we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezp. udzielonych przez bank kredytów w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. 5. podpisywania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku. 6. podpisywanie łącznie z członkiem zarządu innych umów cywilnoprawnych.
LUCYNA MIROSŁAWA ZIAJKA, 1. podpisywanie jednoosobowo: umów rachunków bankowych 2. podpisywanie łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosob. składzie: umów kredytowych, umów które stanowowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezp. udzielonych kredytów, umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezp. udzielonych kredytów, umów z powiatowym urzędem pracy w zakresie organizacji stażu, przygotowania zawodowego, umów dot. bieżącej działalności oddziału w lipianach (jak min. z wodociągami, poczta polską, zakładem energetycznym, itp.), oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału w lipianach do wysokości nieprzekraczającej wartości majątku trwałego w oddziale lipiany, wniosków do sądu, wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzek. wezwań do zapłaty, wypow. umów kredytowych, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarcie ugody, inkasem wierzytelności, postępowowaniem sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności, przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oświadczeń o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenia udzielonego kredytu. 3. podejmowania dwuosobowo łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu decyzji kredytowych do kwoty 3 tys. zł 4. udziela się pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu zarządu banku w sprawach sądowych- we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezp. udzielonych przez bank kredytów w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. 5. podpisywania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 6. podpisywanie łącznie z członkiem zarządu innych umów cywilnoprawnych.
MAGDALENA RYBIŃSKA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
MAGDALENA ŚLIWIŃSKA, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
MARTA BYCZKIEWICZ, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
MARTA KALINOWSKA, 1. pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia negocjacji z dłużnikiem banku i podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem zarządu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarciem ugody, inkasem wierzytelności, postępowaniem sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności, mających na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika. 2. zastępowania banku spółdzielczego w wolinie we wszystkich postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (pełnomocnictwo procesowe ogólne). pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
MARTA MAGDALENA HIPPMANN, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów. 2. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. 3. podejmowania dwuosobowo - łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu - decyzji kredytowych do kwoty 3.000,00 zł 4. udziela się ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. pełnomocnictwo zostało zawarte na czas nieokreślony.
MARZENA JEZIERSKA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych, 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów. 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów 2. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych 3. udziela się ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
MARZENA SPYCHALSKA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych, 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów. 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów 2. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych 3. podejmowania dwuosobowo - łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu - decyzji kredytowych do kwoty 3.000,00 zł 4. udziela się ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
MAŁGORZATA WORONOWICZ, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
MIROSŁAW MIELNICZUK, członek reprezentacji
MONIKA ANNA MALESA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych, 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów, 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu do wysokości udzielonych kredytów 2. podejmowania decyzji łącznie z członkiem zarządu w sprawach: 1) przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów, gdy wartość tych wkładów w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 2) lokowania środków finansowych niewykorzystanych w działalności kredytowej banku, gdy wartość tych środków przekracza 5% funduszy własnych banku wyliczonych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 3. podpisywania zgodnie z kartą wzorów podpisów dwuosobowo-łącznie z drugim pełnomocnikiem dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym. 4. podejmowania dwuosobowo-łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu -decyzji kredytowych do kwoty 3.000,00 zł. 5. udziela się ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów.
MONIKA DONATA HRYNIEWICZ, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
NATALIA EWA KOŹLIKOWSKA, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
PAULINA BRASIUN, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
PAWEŁ PIOTR CIEMNIEWSKI, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
PIOTR DĄBSKI, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
TERESA MICHALSKA, 1. podpisywania jednoos. umów rach. bankowych. 2. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub peł. zarządu w dwuosobowym składzie: dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym, ośw. woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, 3. podejmowania jednoos.: 1)decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) nie przekracza kwoty 100 tys. zł. z wyjątkiem kredytów dla pracowników. 2)decyzji w sprawach bieżącej działalności i oddziału lipiany. 4.podejmowania łącznie z prezesem zarządu dwuos. decyzji o przyznaniu na obowiązujących w banku warunkach (prolongacie) wszystkich rodzajów kredytów kredytobiorcom spełniającym łącznie warunki: kwota udzielonego kredytu do 30 tys. zł włącznie, łączne zadłużenie kredytobiorcy (z przyznanym kredytem) przekracza kwotę 100 tys. zł. 5.podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim peł. zarządu w dwuosobowym składzie: wniosków do sądu o uzyskanie tytułów wyk., wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umów kredytowych, umów o cesję należności i umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów, umów kredytowych oraz umów stanowiących integralną część stanowiących zabezpieczenie kredytów, ośw. o ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarciem ugody, inkasem wierzytelności, postęp. sądowym, windykacją sądową, cesją wierzytelności. 6.pełnomocnictwa ogólnego procesowego we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o ujawnieniu majątki i sprawach egzekucyjnych sądowych oraz prowadzenia negocjacji z dłużnikiem banku. peł. na czas nieokreślony.
WANDA BOŻĘCKA, 1. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem w dwuosobowym składzie: 1) umów kredytowych 2) umów, które stanowią integralną część umów kredytowych stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów 3) umów o cesję należności, umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów. 2. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. 3. podejmowania dwuosobowo - łącznie z drugim pełnomocnikiem zarządu - decyzji kredytowych do kwoty 3.000,00 zł 4. udziela się ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania, w imieniu zarządu banku, w sprawach sądowych - we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów, w sprawach o wyjawienie majątku i sprawach egzekucyjnych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
WIOLETTA CZABOĆKO, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ŁUCJA PAŁUBSKA, 1. podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych, zaświadczeń i opinii bankowych. 2. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem zarządu w dwuosobowym składzie: dyspozycji pieniężnych z rachunku bieżącego banku prowadzonego w banku zrzeszającym, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, umów o lokaty terminowe, umów kredytowych oraz umów stanowiących ich integralną część, umów stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów. 3. podpisywania łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem zarządu w dwuosobowym składzie: wniosków do sądu o uzyskanie tytułów wykonawczych, wniosków egzekucyjnych do komornika, przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umów kredytowych, umów o cesję należności i umów prawa zastawu na zabezpieczenie udzielonych kredytów, umów kredytowych oraz umów stanowiących integralną część stanowiących zabezpieczenie kredytów, oświadczeń 0 ustanowieniu hipoteki, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, wszelkich czynności faktycznych i prawnych, włącznie z zawarciem ugody, inkasem wierzytelności, postępowaniem sądowym, windykacja sądową cesja wierzytelności. 4. pełnomocnictwa ogólnego procesowego do występowania w imieniu zarządu banku we wszystkich sprawach dotyczących ustanowienia i wykreślenia hipoteki na zabezpieczenie udzielonych przez bank kredytów. w sprawach o ujawnieniu majątki i sprawach egzekucyjnych sadowych oraz prowadzenia negocjacji z dłużnikiem banku. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
ŁUKASZ MATEUSZ MARSZAŁEK, podpisywania jednoosobowo umów rachunków bankowych. pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony
KRZYSZTOF WOJCIECH GARDA, członek zarządu

Oddziały

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLINIE, Ul. Gryfitów 10, 72-510 Wolin
I ODDZIAŁ W WOLINIE, Świerczewskiego 10, 72-510 Wolin
ODDZIAŁ LIPIANY, Jedności Narodowej 50, 74-240 Lipiany
ODDZIAŁ W MIĘDZYZDROJACH, Światowida 19, 72-500 Międzyzdroje
ODDZIAŁ W PŁOTACH, Grunwaldzka 2, null Płoty
Transakcje obsługuje serwis