Serwis NeuroBiz.pl używa plików cookie. Pliki cookie używane są przez serwis w celu utrzymania sesji użytkownika, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk oraz zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są przez naszych partnerów dostarczających reklamy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookie były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z serwisu NeuroBiz.pl po zalogowaniu.
Dowiedz się więcej

Header
nieznany
KRS: 0000084255

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY MIĘDZYRZECZ

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY MIĘDZYRZECZ
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000510907
NIP: 5961004160
Główna działalność (PKD): POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE (64.19.Z)
Adres WWW:http://www.gbsmiedzyrzecz.pl

Adres

Województwo:LUBUSKIE
Powiat:MIĘDZYRZECKI
Gmina:MIĘDZYRZECZ
Miejscowość:MIĘDZYRZECZ
Adres:WASZKIEWICZA 24
66-300 MIĘDZYRZECZ
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000084255
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0043
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:4 lutego 2002
Data ostatniego wpisu:29 maja 2017

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W TREŚCI ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA PRYMAS, do składania oświadczeń woli w zakresie: 1. umów kredytowych, pożyczek, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem, przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: 1) do 30000,00 zł włącznie dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 2) powyżej 30000,00 zł do 150000,00 zł dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub członkiem zarządu; 3) powyżej 150000,00 zł dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 2.dokumentów do ksiąg wieczystych dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 3.umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 4.dokumentów związanych z windykacją wszystkie niezbędne do skutecznego prowadzenia windykacji dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu.
ANETA BARBARA SZYMCZAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy:do 150.000,00zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00zł - w powiązaniu z członkiem zarządu. umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - w dowolnym powiązaniu. dokumentów do ksiąg wieczystych - w dowolnym powiązaniu, umów dotyczących kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart-dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
BARBARA GARBOWICZ, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku - w powiązaniu z członkiem zarządu; umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem w dowolnym powiązaniu; dokumentów do ksiąg wieczystych - w dowolnym powiązaniu; windykacji tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków - w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart- w dowolnym powiązaniu.
BARBARA KORSAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
BARTOSZ ANDRZEJ ŚWIDERSKI, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych,w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
BEATA JADWIŻAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków, rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.0 0 0,0 0zł do 150.000.00zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu. umów dotyczących debetowych kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. umów dotyczących bankowości elektronicznej w zakresie rachunków bankowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
BEATA MARIA BILON, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku-dwuosobowo w powiązaniu z człzarządu; umów kredyt., pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 30.000,00 zł włącznie- dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 30.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie- dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z człzarządu, powyżej 150.000,00 zł- dwuosobowo w powiązaniu z człzarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych-dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych-dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; dokumentów związanych z windykacją-wszystkie niezbędne do skutecznego prowadzenia windykacji: do 30.000,00 zł włącznie-dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 30.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie-dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z człzarządu, powyżej 150.000,00 zł-dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych-dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty- dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie- dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie- dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z człzarządu, powyżej 150.000,00 zł- dwuosobowo w powiązaniu z człzarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
EDYTA ANDRZEJCZAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
EDYTA MARIA DROGOSZ, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków -jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
EWA MAŁGORZATA BABULA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 20.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 20.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
GRAŻYNA JOANNA APANOWICZ, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków -jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
GRAŻYNA WERONIKA ZUKIER, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
GRETA RYDZANICZ, do składania oświadczeń woli w zakresie: 1. umów kredytowych, pożyczek, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem, przy kwocie zobowiązania: 1) do 20.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 2) powyżej 20.000,00 zł do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z kierownikiem filii, dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, 3) powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, 4) powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 2. dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 3. umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 4. windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
HALINA RZEPA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 10.000,00 zl włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 10.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
HALINA SZESZYCKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 100.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 100.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
IRENA MARIA ROGOWICZ, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 30.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 30.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
IWONA EWA TOMCZAK SARZYŃSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków -jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
IWONA JADWIGA RÓJ, do składania oświadczeń woli w zakresie: 1. praw i zobowiązań majątkowych banku dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 2.umów kredytowych, pożyczek, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem, przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: 1) do 30000,00 zł włącznie dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 2) powyżej 30000,00 zł do 150000,00 zł włącznie dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub członkiem zarządu, 3) powyżej 150000,00 zł dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 3.dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo, w dowolnym powiązaniu; 4.umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 5.dokumentów związanych z windykacją wszystkie niezbędne do skutecznego prowadzenia windykacji dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub członkiem zarządu; 6.umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków 1) rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 2) rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 3) rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: a) do 50000,00 zł włącznie dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; b) powyżej 50000,00 zł do 150000,00 zł włącznie dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub członkiem zarządu; c) powyżej 150000,00 zł dwuosobowo z członkiem zarządu; 7.umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
IWONA JOANNA KARBOWNIK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych,w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
JADWIGA MARIA BUDZIAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 10.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 10.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
JANINA KRYSTYNA NOWAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
JOANNA BEATA NOWAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: 1. umów kredytowych, pożyczek, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania: 1) do 20.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 2) powyżej 20.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, 3) powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 2. dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 3. umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 4. windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
JOLANTA KACZMAREK, do składania oświadczeń woli w zakresie: 1. umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków, w tym: 1) umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 2) rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 3) rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: a) do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, b) powyżej 50.000,00 zł do 100.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, c) powyżej 100.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 2. umów dotyczących kart płatniczych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 3. umów dotyczących bankowości elektronicznej.
JOLANTA WANDA JANKOWSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: 1. umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: 1) rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 2) rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, 3) rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: a) do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, b) powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, c) powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; 2. umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 3. dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; 4. windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
JOLANTA ZOFIA BANDAS, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
JUSTYNA OBRĘBSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
KAROLINA ŁOTECKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub członkiem zarządu, powyżej 50.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków, w tym: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 100.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 100.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących bankowości elektronicznej.
KATARZYNA EWA BUDYCH, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 100.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 100.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków -jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
KATARZYNA ŁUKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 100.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 100.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
KINGA MAGDALENA BUJNOWICZ KOWALSKA, wiceprezes ds. handlowych
MARTA MAGDALENA WITKOWSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 100.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 100.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
MARZENA AGNIESZKA PASTERSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 30.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 30.000,00 zł do 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
MAŁGORZATA EWA SCHULZ, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 100.000,00 zł włącznie - dowolnym powiązaniu, powyżej 100.000,00 zł - w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - w dowolnym powiązaniu.
MELANIA JOŚKO, do składania oświadczeń woli w zakresie:umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków, rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu,powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu. umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. windykacji tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
MILENA JANINA MIKLAS JANOWIAK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 20.000,00 zl włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 20.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
MILENA MARTA WILCZAK NASKRĘT, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty:do 50.000,00zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.0 0 0,0 0zł do 150.000.00zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu. umów dotyczących debetowych kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. umów dotyczących bankowości elektronicznej w zakresie rachunków bankowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
MIROSŁAWA EWA ŚWIDERSKA ROSÓŁ, wiceprezes ds. finansowych
PAULINA WEJKUĆ, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
PIOTR GARBOWSKI, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 20.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 20.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
RAFAŁ TOPOROWSKI, do składania oświadczeń woli w zakresie: praw i zobowiązań majątkowych banku - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków -jednoosobowo lub dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
ROBERT PETRUS, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
STANISŁAWA SĘK, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
URSZULA STANISŁAWA TWARDOWSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków: rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy nie ma wskazanej kwoty lokaty - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych, gdy w treści umowy wskazana jest kwota lokaty: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu. umów dotyczących kart płatniczych i kart kredytowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kart - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu. windykacji tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
WANDA IRENA TOCZYŃSKA, do składania oświadczeń woli w zakresie: umów kredytowych, pożyczki, gwarancji, poręczenia i dotyczących innych zobowiązań oraz dokumentacji związanej z ich zabezpieczeniem, uruchomieniem i administrowaniem przy kwocie zobowiązania wynikającego z umowy: do 50.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu, powyżej 50.000,00 zł do 150.000,00 zł włącznie - dwuosobowo w powiązaniu z dyrektorem oddziału lub z członkiem zarządu, powyżej 150.000,00 zł - dwuosobowo w powiązaniu z członkiem zarządu; dokumentów do ksiąg wieczystych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów cesji wierzytelności, w tym polis ubezpieczeniowych - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; umów dotyczących rachunków bankowych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia tych rachunków -dwuosobowo w dowolnym powiązaniu; windykacji, tj. całokształt działań podjętych w celu zaspokojenia należności banku, w tym również działania w postępowaniach toczonych przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym - dwuosobowo w dowolnym powiązaniu.
ZBIGNIEW MICHAŁ GÓRNY, prezes

Oddziały

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY MIĘDZYRZECZ, Waszkiewicza 24, 66-300 Międzyrzecz
ODDZIAŁ W BLEDZEWIE, Rynek 4, 66-350 Bledzew
ODDZIAŁ W MIĘDZYRZECZU, Waszkiewicza 24, 66-300 Międzyrzecz
ODDZIAŁ W PRZYTOCZNEJ, Główna 44, 66-340 Przytoczna
ODDZIAŁ W TRZCIELU, Armii Czerwonej 38, 66-320 Trzciel
ODDZIAŁ W ZBĄSZYNKU, Topolowa 24, 66-210 Zbąszynek
Transakcje obsługuje serwis