Serwis NeuroBiz.pl używa plików cookie. Pliki cookie używane są przez serwis w celu utrzymania sesji użytkownika, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk oraz zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są przez naszych partnerów dostarczających reklamy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookie były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z serwisu NeuroBiz.pl po zalogowaniu.
Dowiedz się więcej

Header
nieznany
KRS: 0000080915

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 190408529
NIP: 5861040096
Główna działalność (PKD): POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE (64.19.Z)
Adres WWW:http://www.kasastefczyka.pl

Adres

Województwo:POMORSKIE
Powiat:M. GDYNIA
Gmina:M. GDYNIA
Miejscowość:GDYNIA
Adres:BOHATERÓW STARÓWKI WARSZAWSKIEJ 6
81-455 GDYNIA
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000080915
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0027
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:4 lutego 2002
Data ostatniego wpisu:16 maja 2013

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. F. STEFCZYKA
Sposób reprezentacji: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
Członkowie reprezentacji:BEATA RUSIECKA KOZŁOWSKA, - zaciąganie w imieniu kasy zobowiązań finansowych do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
DOMINIKA MARIA DĘBICKA KAMIŃSKA, - zaciąganie w imieniu kasy zobowiązań do kwoty 20.000,00 zł, - akceptowanie wniosków o umorzenie należności pracowniczych do kwoty 2.000,00 zł, - akceptowanie wniosków o rozłożenie na raty należności pracowniczych do kwoty 10.000,00 zł
KRZYSZTOF SZARECKI, - zaciągania jednoosobowo w imieniu kasy zobowiązań finasowych do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - zawiarania i rozwiązywania oraz aneksowania jednoosobowo umów cywilnoprawnych zobowiązujących do świadczenia na kwotę nie wyższą niż miesięcznie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) związanych z funkcjonowaniem centrali skok w gdyni oraz z utworzeniem i funkcjonowaniem placówek sprzedaży kasy (w szczególnośsci umów najmu i podnajmu); - zawierania jednoosobowo z pocztą polską s.a. i innymi operatorami pocztowymi umów dotyczących świadczenia usług do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz do zmiany ich warunków i rozwiązywania wyżej wymienionych umów w szczególności ich wypowiadania; - zawieranie jednoosobowo z zakładami energetycznymi, przedsiębiorstwami gazowymi, zakładami gospodarki komunalnej, zakładami gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, zarządami budynków i innymi instytucjami świadczącymi usługi z zakresu usług świadczonych przez ww. podmioty, do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz do zmiany ich warunków i rozwiązywania wyżej wymienionych umów w szczególności ich wypowiadania; - reprezentowania kasy w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, zebraniach grup członkowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz walnych zgromadzeniach członków spółdzielni mieszkaniowych lokali co do, których kasa ma tytuł prawny; - występowania jednoosobowo w imieniu kasy przed urzędami w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz innych niezbędnych pozwoleń związanych z działalnością kasy; - nabywania i zbywania jednoosobowo nieruchomości w imieniu i na rzecz kasy do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem uzyskania zgód grup korporacyjnych; - udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego pełnomocnictwa,
TOMASZ MAJEWSKI, 1. składanie w imieniu mocodawcy oświadczeń woli potwierdzających zawarcie z członkiem kasy: - umowy pożyczki, - umowy pożyczki agencyjnej, - umowy ramowej pożyczek odnawialnych „chwilówek”, - umowy o linię pożyczkową, - umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - umowy kredytu, - umowy kredytu mieszkaniowego (konsumenckiego), - umowy kredytu mieszkaniowego (niekonsumenckiego), - umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego, - umowy o kartę płatniczą visa electron, - umowy o kartę skokcard. 2. odbieranie w imieniu skok stefczyka od pomorskiego funduszu pożyczkowego sp. z o.o. weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia konsorcjalnych pożyczek gospodarczych oraz do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie. 3. jednoosobowego: - reprezentowania mocodawcy w postępowaniu przygotowawczym w rozumieniu k.p.k. w sprawach, w których przysługuje mocodawcy status pokrzywdzonego, - składania w procesie karnym w imieniu mocodawcy mającego status pokrzywdzonego oświadczeń o przyjęciu statusu oskarżyciela posiłkowego, - składania w procesie karnym w imieniu mocodawcy mającego status pokrzywdzonego wniosków o zasądzenie naprawienia szkody, - dokonywania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne dla realizacji niniejszego pełnomocnictwa. 4. dokonywanie w imieniu skok stefczyka czynności dotyczących wyrażania zgody na usunięcie bądź ustanie relacji danych osobowych członków skok stefczyka z bik s.a.
ZBIGNIEW KAPELAN, - zaciąganie w imineiu kasy zobowiązań finansowych do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); - reprezentowanie mocodawcy w postępowaniu przygotowawczym w rozumieniu k.p.k. w sprawach, w których przysługuje mocodawcy status pokrzywdzonego; - składanie w procesie akrnym w imieniu mocodawcy mającego status pokrzywdzonego oświadczeń o przyjęciu statusu oskarżyciela posiłkowego; - składanie w procesie karnym w imieniu mocodawcy mającego status pokrzywdzonego wniosków o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody; - dokonywanie wszelkich innych czynności jakie okażą sie niezbędne dla realizacji niniejszego pełnomocnictwa; - upoważnianie pracowników oddziałów do podpisywania umów kredytowych i umów zabezpieczeń; - zwalnianie z zabezpieczenia na rzecz skok nieruchomości, ruchomości oraz innych praw majątkowych; - dysponowanie prawami majątkowymi scedowanymi na skok tytułem zabezpieczenia, w szczególnosci polisami ubezpieczeniowymi; - zawieranie i rozwiązywanie nowych umów ubezpieczenia mienia, stanowiącego przedmiot zabezpieczenia; występowanie przed organami administracji w wszelkich sprawach związanych z administrowaniem mieniem staniwącym przedmiot zabezpieczenia; - pełnomocnictwo ograniczone jest kwotowo w ten sposób, ze wysokość zobowiązania/rozporządzenia nie może przekroczyć kwoty 500.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dotyczy punktów 2-5.
ANDRZEJ SOSNOWSKI, prezes zarządu
JAROSŁAW SEBASTIAN LECH, wiceprezes zarządu
MIROSŁAW DEMBIŃSKI, wiceprezes zarządu
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, członek zarządu, zaciągania w imieniu kasy zobowiązań finansowych do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w tym zawieranie w imieniu kasy i rozwiązywanie wszelkich umów związanych z działalnością promocyjną i reklamową, umów sponsoringu, umów darowizny, umów najmu powierzchni reklamowej, umów zleceń, umów o dzieło.

Oddziały

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BEŁCHATÓW KOPALNIA, Kopalnia Węgla W Rogowcu , 97-400 Bełchatów
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BEŁCHATÓW MIASTO, 9-go Maja 28, 97-400 Bełchatów
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BIAŁA PODLASKA, Narutowicza 8, 21-500 Biała Podlaska
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BIAŁYSTOK, Aleja Piłsudskiego 38, 15-444 Białystok
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BIELSKO-BIALA CIESZYŃSKA, Cieszyńska 145, 43-303 Bielsko-biała
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BIELSKO-BIAŁA 11 LISTOPADA, 11 Listopada 40, 43-300 Bielsko-biała
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BOLESŁAWIEC, Rynek 5, 59-700 Bolesławiec
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BRODNICA, Kościuszki 10, 87-300 Brodnica
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA O/BYDGOSZCZ BATOREGO, Batorego 6, 85-104 Bydgoszcz
więcej...
Transakcje obsługuje serwis